VA-PLANEN

Sörmedsjöns byförening

Vy över Orsasjön

VA-i-tidens remissyttrande

Till Miljö- och energidepartementet

betänkande angående "Hållbara vattentjänster".

Läs här...

2018-11-06

Statens Offentliga Utredningar

Betänkande av: Utredningen om hållbara Vattentjänster

Stockholm 2018.

Läs här...

2018-06-04

Peter Ridderstolpe

var tors 22 feb. på Hembygdsgården i Orsa

och föreläste om enskilda avlopp

ur miljö och ekonomiska aspekter.

Läs här...

2018-03-08


Ett glädjebesked!

Mark och Miljödomstolen har upphävt Länsstyrelsens föreläggande till Orsa kommun att införa verksamhets- område i våra 5 byar.

Detta innebär att vi är likställda med övriga byar i Orsa och får därmed lösa avloppsfrågan på ett för oss mer fördelaktigare och mer ekonomiskt samt miljövänligt sätt.

Läs här...

2018-01-26


Skrivelse 2018-01-15 till samtliga riksdagsmän.

Från VA i Tiden:

Lars-Göran Carlsson, Anders Segerberg, Kent Leonardsson, Anders Moen och Rolf Almstedt.

Läs här...

2018-01-15


Inbjudan till

Bostadsdepartementet den 8:de dec.

Läs här...

2017-11-19


Rapport

från Sörmedsjöns, Smedjebackens och Köpings VA möte med Miljödepartementet

den 13 nov.

Läs här...

2017-11-19


Sammanställning av argument inför

vårt besök på miljödepartementet

Som lämnades in skriftligen vid besöket den 13 nov.

Läs här...

2017-11-19


Riksdagsdebatt om

VA-frågan 9 nov på SVT

Titta här...

...(om det börjar ifrån början, spola fram till 3:23)

2017-11-09


"Dalabänkens" svar på vår inbjudan

Läs här...

2017-10-25


 TV4 reportaget om Vatten och Avloppsfrågan

Sändes 16:de oktober kl. 20:00 i  TV4:s Kalla Fakta.

Reportaget omfattar VA-frågan så väl här som i Smedjebackens kommun och Köping.

Titta här...

2017-10-16

Tvångsanslutning av VA

Lyssna på Plånboken i P1. Lyssna här...

2017-08-09

Orsa kommuns överklagan till Länstyrelse

Angående föreläggandet om VA anslutning.  Läs här...

2017-06-30

Beslut från Länsstyrelsen 2017-06-08

Föreläggande att bilda verksamhetsområde avseende Lisselhed med omnejd i Orsa kommun. Läs här...

2017-06-27

* * * * *

Artiklar från Tidningen Land


Oligotrofiering – begreppet som

kan nollställa avloppsfrågan. Läs här...

2017-01-27

Slåss för att slippa kommunal avlopp. Läs här...

Kommunalrådet: Lagen är stelbent.  Läs här...

2017-01-20


* * * * *

STORT TACK

till alla som kom till vårt öppna möte på Hembygdsgården!

Här är utlovat material:


Företagen som presenterades i bildspelet.

Klicka på loggan för att komma till respektive hemsida.

Bra Miljöteknink