HEM

God jul och gott nytt år


Så kan vi då ännu en gång lägga ett år till handlingarna. Det har på många sätt präglats av pandemin Nu när vi äntligen börjar närma oss slutet på detta år är det dags att se framåt och börja planera för det som komma skall. Styrelsen i Sörmedsjöns byförening vill tillönska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.  


Kransar till Jul.

Kom och bind Julens kransar i Holens bystuga söndagen den 21 nov kl. 15:00.

Berit Sigra hjälper till med att kreera fina arrangemang.

Band, tråd och kransstommar erbjuds till självkostnadspris.

Övrigt material tar man själv med sig.

Det bjuds på kaffe och träffen är gratis.

Föranmälan till Kerstin 070-367 73 77 senast 19 nov.


20 november = Pubafton

Nu är det äntligen åter dags för Pubafton på Kungshaga hotell, vars nya värdpar, Mikaela och Björn Friström, vi välkomnar.

Den 20 nov kl. 19:00. 150 kr per kuvert.

Aftonen enligt tradition med mat o dryck, roliga o glada grannar samt lotter.

Meny: Högrevsburgare med rökt sidfläsk och tryffelmajonnäs. Serveras med pommes samt goda tillbehör och efter kaffe med kaka. Vegetarianskt alternativ finnes.

Kryddad underhållning med Jörgen Norin and the Old Spice.

Föranmälan senast måndagen den 15 nov, ring Ann 070-388 58 28.

50 platser. Skynda, skynda!


Holen, Lunden och Kårgärdes samfällighetsförening

informerar om Lundens stenbrygga inför vintern.


Under våren 2022 kommer bryggan att upprustas och få organiserade kajplatser.


För att detta skall kunna utföras på ett smidigt och säkert sätt så ber vi er att ta hem båtar, flottar, bryggor, bojar, sänken, däck m.m.


Vi ser att detta utförs senast den 1 december i år, för att inget ska bli liggandes kvar och/eller frysa fast.


Vi kan inte ansvara för kvarvarande egendom.


Styrelsen för Holen, Lunden och Kårgärdes samfällighetsförening.


070-317 77 28


Årsmöte Söndagen den 13 Juni kl. 14:30.


Mötet hålls med säkra avstånd utanför bystugan,

vi ber alla makter om ett vackert väder. (Det finns tak att spänna upp, om!)


Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet.


Kom och stötta föreningen med Din närvaro och gör Din röst hörd.


Kom ihåg: Du blir inte invald för några uppdrag om inte valberedningen har kontaktat Dig och Du har tackat ja till det.


Direkt efter mötet serveras kaffe med dopp.

Varmt välkomna! Byföreningen/ordförande PerHolen 12 feb 2021


Kära Bybor.


Annus horribilis 2020 är äntligen slut,

nu ser vi fram mot 2021 och som alla vet så är 21 oslagbart så vi hoppas!

 

Den enda aktivitet vi hade förra året var byte av taket på Bystugan.

Tyvärr räckte inte ekonomin helt till. Entrén o verandataket återstår. (Allt material finns inköpt.)

Vi väntar nu på sökta bidrag och medlemsavgifter för att kunna slutföra projektet.

Om nu någon har en slant över att skänka vår vackra bystuga, så är den hjärtligt välkommen.

 

VA-frågan ligger fortfarande aktuell på vårt bord.

Enligt Kommunchef Marie Ehlin kommer anslutning av kommunalt Vatten o Avlopp i Orsas södra byar bli alldeles för dyrt, både för kommunen och de privata konsumenterna.

Under april kommer allmänheten få möjligheter att tycka till om den nya VA-planen. Kommunfullmäktige kommer att besluta om den nya planen under september. Planen finns på Orsa kommuns hemsida.

 

Årsmöte skall enligt stadgarna ske senast 28 feb. varje år. Styrelsen har i år beslutat att skjuta på detta möte på grund av rådande omständigheter.

Förhoppningsvis kommer vi kunna kalla till Årsmöte när vaccineringarna har kommit igång, eller när vi kan vara utomhus framme i maj(?).

Vi hoppas kunna komma med kallelse så ”snart” som möjligt. Väl mötta då!

Vi önskar Er en kommande vacker vår

Sörmedsjöns Byförening Styrelsen.


AKTUELLT 2020:


Kära bybor. Nu öppnar vi åter Sörmedsjöns bystuga där kartor, som beskriver E45:ans vägsträckning enligt aktuell vägplan kommer att finnas.


Öppettiderna är:


Tisdag 10 november, kl. 18:00 - 20:00

Lördag 14 november, kl. 14:00 - 17:00

Söndag 15 november, kl. 14:00 - 17:00

Onsdag 18 november, kl. 18:00 - 20:00

Lördag 21 november, kl. 14:00 - 17:00

Söndag 22 november, kl. 14:00-17:00


Kom gärna och bidra med din åsikt. Precis som förra året har vi ett brevförslag att fylla i för er som inte vill skriva något eget. Bystugan är bemannad med väl insatt personal.


Tänk på att vi inte kan ta emot fler än ÅTTA besökare samtidigt.


Välkomna! Per Svennar, ordförande


2 november


Nu har Trafikverket presenterat sin omarbetade vägplan för anläggning och ombyggnad av väg E45 på delen Vattnäs-Trunna i Orsa och Mora kommun. Planen med miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig för granskning under tiden 2020-10-27 - 2020-11-27 hos:


- Trafikverket Borlänge

- Orsa kommunhus

- Mora kommunhus


Delar av handlingarna och kartorna finns på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/e45-vattnas-trunna.


Utställningen i Orsa kommunhus är dessvärre under all kritik. Fyra pärmar på ett runt bord mitt i trapphuset. Den valda platsen är inte handikappanpassad och möjligheten att breda ut kartorna för att ge en helhetsbild av projektet är liten. Gå gärna dit i alla fall, om inte annat för att meddela kommunens representanter hur kommunikationen till medborgarna åsidosätts.


Sörmedsjöns byförening gör allt för att kunna visa kartorna i bystugan likt förra året. Vi återkommer med tider, se anslag i byn, på hemsidan och här på Facebook.


Tänk på att vi bara har en knapp månad på oss att lämna in synpunkter. Dessa skall vara Trafikverket tillhanda senast den 2020-11-27.


18 juni


VA-i-tiden har skrivit texter både till Miljödepartementet och Isabella Lövin. Dessa återfinns under VA-fliken.


7 april

 

Nu är påsken snart här, men inte mycket är sig likt.

Då vi i vanliga fall brukar duka till fest så har tiden dessvärre lagt en sordin på stämningen.

Många av er kanske känner sig ensamma och har begränsade möjligheter till att utföra vardagliga bestyr.

Här finns hjälp att få:


  • Kommunen meddelar att du som är 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden kan kontakta Norra Dalarnas Myndighetsservice - på telefon 0250 - 265 00 (telefontid 08.30-12.00)

 

  • Även Orsa Besöksgrupp hjälper de personer som tillhör någon av riskgrupperna med handling avmat- och apoteksvaror. Om du vill ha hjälp hör av dig till Margareta Stjernqvist 070-601 11 55.

 

Ytterligare information kommer i Kompassen den 7 april.

 

Trots omständigheterna vill vi i byföreningen önska alla medlemmar en riktigt Glad Påsk och att ljusare tider stundar.VA-i-tiden


Enligt uppgifter från Hav- och vattenmydigheten (HaV) finns det i Sverige c:a 700,000 enskilda avlopp. En stor brist i HaV:s rådgivning är att inga synpunkter inhämtats från denna stora grupp av användare. En anledning är att det inte funnits någon organisation, som försökt samla denna grupp och föra deras talan. 

Intresseföreningen ”VA-i-tiden” har bildats just för detta ändamål. Förestående vägledning kan ses som en sammanställning av de synpunkter, som vi skulle framfört, om vi från början betraktats som en tung remissinstans. Vägledningen kan laddas ned här. 


Angående avloppsfrågan, kan det kanske vara intressant att läsa förra sommarens dom från Mark- och miljödomstolen gällande Svenning Ericssons avlopp. I texten anförs argument som kan vara giltiga i ett mer allmänt perspektiv.


23 februari kl. 15:00

Årsmöte

Välkommen till Årsmöte i byföreningen.

Söndagen 23 februari kl. 15.00 i Holens bystuga.

Årsmötesförhandlingar enl. stadgarna.

Kom och stötta föreningen med Din närvaro och gör Din stämma hörd.

Kom ihåg att: Du blir inte invald för några uppdrag om inte valberedningen har kontaktat Dig och Du tackat ja till det.

Direkt efter mötet serveras kaffe med dopp.


28 januari kl 15 – 18:00

Miljökontoret ger information om VA-utredningen på kommunhuset.


26 januari kl. 14 – 16:00

Kommer Heschakt till bystugan och visar sitt reningsverk Biokube.