VA-PLANEN

Juni 2020


VA-i-tiden vilar inte på lagrarna. En ny skrivelse till miljödepartementet berör slamspridning på åkermark och dess konsekvenser. I samma text nämns också fördelarna med enskilda avlopp jämfört med kommunala reningsverk. De förra är "en naturlig process som överlägset hanterar bakterier, fosfor, kväve, läkemedelsrester och hormonstörande ämnen." Skrivelsen går att läsa i sin helhet här


Miljöminister Isabella Lövin har också erhålligt en text från VA-i-tiden.


30 september.


Möte i bystugan angående avloppsfrågan. Mer info här.


8 september


Debattartikel av Peter Ridderstolpe i SvD. 


Viktigt meddelande från Anders Segerberg, nätverket VA i tiden:Stoppa tvångsanslutningarna till VA.


Kommunernas VA -strategier tvingar fastighetsägare från hus och hem.

 

Tvångsanslutningar till kommunalt Vatten och avlopp med kostnader för flera hundra tusen gör att folk kan tvingas att sälja sin fastighet. En odemokratisk process där fastighetsägaren står rättslös.

Myndigheternas handläggning av överklaganden är i strid med vår grundlag. Överklaganden avslås utan att faktiska förhållanden undersökts, folk nekas kommunala lån, hanteringen är i strid med rådande lagar (§6 LAV). Beslut fattas godtyckligt utan sakunderlag, som styrker den kommunala skyldigheten, och inte sällan fattas beslut om tvångsanslutningar av helt andra skäl än omsorg om miljön och människors hälsa.

Även utanför kommunernas tvångsanslutning sker en hetsjakt på enskilda avlopp. Extrema krav, osakliga och dyra som dessutom inte skapar någon miljönytta.

Detta är exempel av kommunernas framfart och trots nya vetenskapliga bevis, fortsätter kommunerna med omotiverad slakt av väl fungerande enskilda avlopp. Idag står experterna eniga, i såväl svenska som amerikanska rapporter framgår, att dagens beräkningar, av t.ex. fosfor är felaktiga. Det blir uppenbart att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder.

 

Stoppa tvångsanslutningarna till VA. Stödj riksdagsmotionen med ditt namn. KLICKA HÄR


/Anders

för va-i-tiden.se nätverket

 


Bra Miljöteknink