E45

E45 - Vattnäs - Trunna


Orsa kommun protokoll utskottet för samhälle 2019-01-23.pdf

Läs det här...

2019-02-18


Byföreningens skrivelse till Trafikverket angående den nya planeringen av sträckan.

Läs det här...

2019-01-29

 

E45 Synpunkter skickas senast den 30 januari 2019 till:

Trafikverket

Ärendemottagningen, Investering

Box 810

781 28 Borlänge

eller

investeringsprojekt@trafikverket.se

Ange diarienummer TRV 2015/14393.

2019-01-11

 

Artikel, om E 45.ans nya dragning,

i Mora Tidning av Ulla Timanders...

2019-01-02

 

Vid mötet den 20 mars i Borlänge framkom att:

Miljökonsekvensbeskrivningen förväntas vara klar i april, därefter kommer Trafikverket att presentera en Granskningshandling över hela projektet.

2018-03-20